Gebed als enige wapen

Geef aan de wereld vrede, Heer
1. Geef aan de wereld vrede, Heer, in deze donk’re tijden:
de groten slaan de kleinen neer en honen en bestrijden
wie uw vrederijk belijden.
2. Zie, Koning Jezus, hoe zij staan gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan het vuur waarvan zij branden, -
red uw wereld uit hun handen.
3. En doe ons voor een ander vuur in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, - dat wij in dit uur de strijd van ’t rijk aanvaarden,
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden.
4. Geef ons uw vrede in het hart en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward; laat waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.
5. Uw rijk, Heer, komt en het is nu: in ’t onaantastbaar heden
van uw genade zien wij U gegord met recht en rede
voor ons uit, - een vorst van vrede.
terug