Gespreksgroep avond

De gespreksgroep komt bij één van de deelnemers thuis bij elkaar. De onderwerpen worden aangedragen door de deelnemers en zijn heel divers van aard. Het gespreksthema wordt voorbereid door één van de deelnemers en vooraf rondgestuurd. Geprobeerd wordt om de onderwerpen te verbinden aan ons dagelijks leven en de maatschappij. De avonden staan open voor iedereen en duren van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Harmke Verkerk of Ria Jongerius.

terug