Gespreksochtend


Ongeveer acht keer per jaar is er in de Lichtbron een gespreksochtend. Deze duurt van 10.00 tot circa 11.30 uur. De onderwerpen zijn divers en hebben een bijbels karakter. De predikant of Ria Jongerius bereiden de gespreksochtend voor. Informatie over het gespreksonderwerp wordt vooraf rondgestuurd aan de deelnemers. Het is heel fijn om ieders gevoelens en opvattingen over het thema met elkaar te delen. Meer informatie kan worden verkregen bij de predikant of bij Ria Jongerius.
terug