Het ontstaan van Zondag Werelddiaconaat.

Op de eerste zondag van februari is het Werelddiaconaatszondag en vieren we het Heilig Avondmaal.
Het is 70 jaar geleden dat de dijken doorbraken en de watersnoodramp zich voltrok. Meer dan 1800 mensen in Nederland vonden hierbij de dood. Maar ook enkele honderden op de Noordzee en in Engeland, en enkele tientallen in België. Nederland werd geholpen met hulpgoederen en de wederopbouw door landen uit de hele wereld.
Er kwamen zoveel materialen, dat een gedeelte werd verscheept naar noodgebieden in derdewereldlanden. 
terug