Huwelijk

Een aanstaand bruidspaar dat hun huwelijk voor Gods aangezicht wil bevestigen wordt uitgenodigd om hiervoor een afspraak te maken met de predikant. Ter voorbereiding op de dienst zal worden gesproken over het verlangen naar het kerkelijk huwelijk en de betekenis hiervan. Uiteraard is er veel ruimte voor een persoonlijke invulling van de trouwdienst. Minstens één lid van het bruidspaar moet dooplid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.
Meer informatie bij: ds. Marjan Zebregs
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
terug