Aangenaam kennis te maken

p één van zijn tochten door Israël ontmoette Jezus een Romeinse officier. Deze man deed in vol vertrouwen een beroep op Hem en toonde zo zijn geloof.
Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: 'Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb Ik zo'n groot geloof gevonden.' (Matteüs 8:10)
Voor Jezus was dit ongetwijfeld een aangename kennismaking. Wat kan deze ontmoeting ons zeggen? Misschien, dat geloof niets te maken heeft met theologische kennis, maar met de manier waarop we God benaderen.
En, als we de ander onbevangen tegemoet treden, is de kans aanwezig dat we positief zullen worden verrast.
terug