Kerkbalans 2024

Komende week gaat de Actie Kerkbalans van start. Het is de grootste fondsenwervende actie van ons land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week wordt ook bij u de brief bezorgd.
Doet u dit jaar (weer) mee?

“Ik mag er zijn wie ik ben.”
“Het is een plek waar ik God vind.”
"In de kerk kijken we naar elkaar om.”
“Ik vind er rust in de hectiek van alledag.”

Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze gemeente De Lichtbron heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 21 januari haalt een van 23 vrijwilligers het formulier bij u op. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!
terug