zondag 11 december 2022 om 09:30

Derde Advent
Voorganger(s): Ds Marjan Zebregs

Collecten:
1. Streekverband De Tien
2. Kerk in Actie: Kinderen in Colombia

terug