zondag 28 mei 2023 om 09:30

Pinksteren
Voorganger(s): Ds Marjan Zebregs

Collecten:
1. Kerk in Actie: zending Egypte
2. Kerk
 

terug