zondag 15 oktober 2023 om 09:30

Viering
Voorganger(s): Ds Marjan Zebregs

Collecten:
1. Voedselbank Westland
2. Kerk

Vanwege de gewelddadige, complexe situatie in Israël en de Palestijnse gebieden staat vrede in de liederen en gebeden centraal.
De Oude Testament-lezing is Hosea 8: verzen 1 t/m 7. De lezing uit het Nieuwe Testament is I Korintiërs H13, het hoofdstuk over de liefde.
In de overdenking staat de uitleg van de profetie van Hosea in zijn tijd centraal.
 

terug