zondag 26 november 2023 om 09:30

Gedachteniszondag
Voorganger(s): Ds Marjan Zebregs

Collecten:
1. PKN: Pastoraat, met het oog op het einde
2. Kerk 

terug