zondag 3 december 2023 om 09:30

Eerste Advent
Voorganger(s): drs. Mariecke van den Berg, Utrecht

Collecte
1.Kerk in Actie Kinderen in de knel: Oeganda, nieuwe kansen voor straatkinderen 
2. Kerk
 

terug