Uitdaging!

od daagt ons uit! Hij houdt ons voor om vanuit zijn perspectief naar ons leven te kijken. Is zijn woord, de Bijbel, een metgezel in ons leven? Wijst zijn woord ons de weg? Als gemeente willen we ons bezig houden met die vragen en proberen we elkaar daarmee te helpen. Hoe mooi en bemoedigend is het dan om te weten, dat als we zijn weg gaan, we zullen zijn als een boom die vrucht draagt.
Gelukkig de mens die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalmen 1:2,3)
terug