Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen:
Henk Jongerius (voorzitter)
Nel van Weerden (secretaris)
Piet-Jan Leerdam (penningmeester)
Jaap Boutkan (adviseur onderhoud)
Sander van Hulst (kerkruimten)
Bert Bosker (actie kerkbalans)
Aam Wijnands (adviseur)
Gerard Koop (boekhouding)

Bankrekeningnummer: NL85 RABO 0368 1024 67
t.n.v. Protestantse Gemeente Wateringen-Kwintsheul

Correspondentie:
Nel van Weerden
De Meibloem 10
2291 GT Wateringen
terug