Kindernevendienst

Tot een aantal jaren geleden was er wekelijks een kindernevendienst, al nam het aantal deelnemende kinderen geleidelijk af door ontkerkelijking en natuurlijk verloop. Daar kwam het effect van corona bovenop. In eerste instantie is dat opgevangen door op jaarbasis het aantal kindernevendiensten te verlagen. Onlangs heeft de kerkenraad echter besloten om alleen op incidentele basis kindernevendienst aan te bieden. Bij de scriba (scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl) kunnen tot de vrijdag voor een eredienst (klein)kind(eren) hiervoor worden aangemeld.

terug