Kindernevendienst

We beginnen deze kinderdienst samen met de volwassenen in de kerkzaal. Direct na het welkom van de dominee steken we een kaars aan de Paaskaars aan. Daarna nemen we dit lichtje mee naar onze eigen plek. We lezen dan een bijbelverhaal, zingen samen en doen spelletjes bij het thema van dat verhaal. We proberen op een creatieve manier de kinderen bij het onderwerp van de dag te betrekken.

terug