Kleine kerkenraad

De dagelijkse werkzaamheden van de (grote) kerkenraad zijn gedelegeerd aan de kleine kerkenraad. Deze ondersteunt en stimuleert alle kerkelijke activiteiten, zodat deze tijdig en op elkaar afgestemd kunnen plaatsvinden. Ook de kerkenraads- en de gemeentevergadering worden hier voorbereid. De kleine kerkenraad voert verder besluiten uit van de grote kerkenraad voor zover daarvoor geen anderen zijn aangewezen. Bovendien worden er zaken afgehandeld van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Tevens onderhoudt de kleine kerkenraad contact met alle taakgroepen.
Klik hier voor een overzicht van de leden van de kleine kerkenraad.
terug