Het grote gebod

et als aan een bedrijf, moet ook aan een kerkelijke gemeente leiding worden gegeven. Er wordt een bestuur gevormd, een organisatievorm bedacht. En het is mooi als het werkt, als soepel lopende raderen in een goed geoliede machine. Maar laten we daarbij niet uit het oog verliezen waar we het voor doen:
"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf." (Matteüs 22:37-39)
terug