Oecumenische diensten

Sinds 1984 zijn er vieringen met het oog op de oecumene in Wateringen en Kwintsheul. Er wordt gestreefd naar eenheid door aandacht en respect voor elkaar te hebben. Deze vieringen worden georganiseerd door de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV). Bij de voorbereidingen zijn een dominee, een pastor en voorganger van de volle evangelische kerk aanwezig.
Ieder jaar wordt in januari de week van gebed voor de eenheid van de christenen met elkaar gevierd. Wij komen dan in één kerk samen, terwijl de andere kerken gesloten zijn.
Een keer in de twee jaar wordt in het Hofpark het Pinksterfeest met elkaar gevierd. En jaarlijks is er ook een viering ter gelegenheid van de Vredesweek.
Daarnaast zijn er nog verschillende andere gezamenlijk georganiseerde activiteiten.
terug