Pinkster in het Park!

Tijdens de Pinksterdienst, Pinksteren in het Park, wordt gecollecteerd voor Kerk in Nood en Open Doors (beide 50%). Kerk in Nood ondersteunt christenen wereldwijd waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie met kantoren in 23 landen. Kerk in Nood is in 1947 opgericht en geeft jaarlijks steun aan 5.000 projecten wereldwijd.

De activiteiten van Kerk in Nood begonnen in 1947, toen West-Europa overstroomd werd door honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Het begon met het inzamelen van kleding en van voedsel; spoedig bleek de geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de ondersteuning van de pastorale activiteiten onder de vluchtelingen. Sinds 1964 wordt – na een verzoek van de toenmalige paus – ook op grote schaal steun verleend aan de Kerk in de zogenoemde Derde Wereld. Kerk in Nood helpt de lokale Kerk – priesters, religieuzen en anderen – in tal van landen overal ter wereld de mensen ter plaatse te helpen. Ook worden vervolgde en onderdrukte christenen ondersteund.
terug

Agenda

Morgendienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Morgendienst

zo 21 jul 2024 om 09:30

Morgendienst

zo 28 jul 2024 om 09:30

Predikant

Ds. Marjan Zebregs
telefoon 06-28103371
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

De Lichtbron

Pieter van der Plasstraat 3
2291 SE  Wateringen
telefoon 0174-295818

Correspondentie-adres:
Waterkersstraat 4
2292 CS   Wateringen
scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Online meebeleven


De kerkdiensten kunnen live online worden gevolgd via kerkomroep.nl.
Ook de diensten van afgelopen weken kunnen hier worden beluisterd.

Nieuwsbrief

Elke week verschijnt er een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest actuele berichten uit onze gemeente. 

Wilt u zich opgeven voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com