Privacy in beeld

Sinds een aantal jaar wordt de zondagse eredienst uitgezonden via www.kerkomroep.nl. Dankbaar maken gemeenteleden en gasten tijdens de kerkdienst of op een later tijdstip gebruik van deze mogelijkheid. 
Binnen onze gemeente zijn afspraken gemaakt hoe wij omgaan met de regels van de bescherming van persoonsgegevens: alleen mensen die op het liturgisch centrum een bijdrage leveren aan de kerkdienst komen in beeld. 
Tijdens de lopende viering van het Heilig Avondmaal wordt op het ogenblik aan de kijker een foto getoond. Om de binding met de deelnemers thuis te verdiepen adviseert de kerkenraad dat er ook beelden tijdens het lopen en ontvangen van het brood worden uitgezonden. In de praktijk betekent het dat u op vrij grote afstand enkele seconden in beeld bent. Heeft u bewaar tegen dergelijke opnamen, dan wil de kerkenraad samen met u naar een passende oplossing zoeken.
terug