Streekverband De Tien

De projecten worden voor een periode van zes jaar gekozen, waarbij eens in de drie jaar drie nieuwe projecten worden opgestart. Vanaf 2022 zijn er drie nieuwe projecten bijgekomen:  
  • A Cup for Humanity: De nieuwe generatie in Congo leren leven zonder geweld;
  • De Zaaier: Praktische hulp in de agrarische sector in Congo;
  • Elim: Een kinderhuis en een agrarische school in Indonesië.
Vanaf 2019 worden de volgende projecten ondersteund:
  • Jarikin: Scholing en educatie in Haïti;
  • Westland4Gambia: Met goede tandzorg de kinderen in Gambia weer laten lachen;
  • Girls Empowerment Foundation: Meisjes in ontwikkelingslanden een veilige omgeving en educatie bieden.
Bij de viering van het heilig avondmaal wordt aandacht geschonken aan de projecten, en is de diaconale collecte bestemd voor het Streekverband. De diaconie ondersteunt deze projecten met een vast bedrag per belijdend lid.
terug