Voorganger

Marjan kreeg in oktober 2006 het idee om predikant te worden, toen zij werd geraakt tijdens een eredienst van een gastpredikant in de Opstandingskerk in Voorburg. Marjan werkte toen als bestuurskundige al ruim twintig jaar voor de rijksoverheid. Hoewel dit werk voor het algemeen belang voldoening gaf, zocht Marjan naar meer. Zij voelde zich toen al zeer thuis in de ‘eigen’ kerk en in de lokale oecumene. Predikant, dienaar van het Woord, worden, was voor Marjan een logische keuze in het verlengde van dienen als ambtenaar en in het vrijwilligerswerk.
De liefde van God voor zijn schepping inspireert Marjan om God bij mensen te willen brengen.

Marjan ervaart het als heel bijzonder en fijn als mensen haar in vertrouwen nemen. Het voelt voor Marjan goed om een ander zo in Gods naam nabij te zijn.
De samenwerking in oecumenisch verband vindt Marjan waardevol om nieuwe mensen te leren kennen. Bovendien zijn er zo meer activiteiten mogelijk, dan alleen vanuit de ‘eigen’ gemeente. Hierdoor wordt God op nog meer manieren en momenten zichtbaar.
De eredienst is voor veel gemeenteleden het vaste moment in de week om God en elkaar te ontmoeten. Marjan vindt het mooi (en moeilijk) om na te denken over combinaties van Bijbellezingen, liederen en gebeden, die de eredienst tot een gezamenlijke lofzang op God maken en inspiratie bieden voor het dagelijks leven.     
 
Naast haar werk, de zorg voor haar gezin en vrijwilligerswerk, ging Marjan in februari 2007 Godgeleerdheid studeren in Leiden. Voor haar Bachelor diploma schreef ze een scriptie over het samengaan tot één protestantse gemeente Rijswijk.
Op 1 april 2014 studeerde Marjan af als gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Haar afstudeerscriptie ging over genade ervaringen van protestantse vrouwen.
Na haar afstuderen werd Marjan bijstand in het pastoraat in Den Haag Zuid - West. Op 19 april 2015 werd Marjan bevestigd als predikant en deed ze intrede in de protestantse  gemeente 'De Goede Herder' in Valkenburg ZH.

Marjan en haar man Rolf Voormolen hebben een dochter Machteld, die met haar vriend Patrick in Nijmegen woont, en een zoon Reinout, die nog thuis in de pastorie woont. 
 
terug