Waarom een ANBI-pagina?

Giften aan de kerk (waaronder de kosten voor aangeschafte collectebonnen) en aan de diaconie zijn aftrekbaar bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk, omdat De Lichtbron en de diaconie overeenkomstig de eisen van de Belastingdienst zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Eén van de voorwaarden om aan de eisen voor een ANBI te voldoen is dat er jaarlijks een financiële verantwoording wordt gepubliceerd op de website van de kerk. Op deze ANBI-pagina wordt deze verantwoording gegeven.
terug