Walk the Talk

De oecumenische wandelgroep "Walk the Talk" is voor mensen tussen ongeveer 20 en 50 jaar. Ongeveer eens per twee of drie maanden lopen we zo’n vijf tot zeven kilometer vanaf De Lichtbron. Meestal zijn er ongeveer zeven deelnemers. De samenstelling wisselt. We lopen in duo’s. Afhankelijk hoe goed het duo elkaar kent, is er eerst kennismaking en volgt dan het gesprek over de uitgedeelde vragen. Marjolein de Korte-Van Marrewijk (Andreas) doet de voorbereiding. Op 1 juli was een tekst over de liefde het uitgangspunt. Hieronder staan de gespreksonderwerpen en de bijbehorende vragen.
  • Liefde is geduldig, maar jouw ongeduld maakt mij onrustig: - Is het haalbaar om altijd geduldig te zijn? - Is ongeduld altijd iets slechts? Liefde is niet jaloers, maar jouw afgunst/rivaliteit maakt mij boos: - Is het haalbaar om niet jaloers te zijn? - Is jaloezie altijd iets slechts?
  • Liefde is vriendelijk, maar jouw felheid maakt mij bang: - Kun je je indenken, dat felheid mensen bang maakt? - Herken je dat bij jezelf of mensen om je heen?
  • Liefde houdt altijd vol, maar alleen als jij ook van mij houdt: - Is het mogelijk om eenzijdige liefde te hebben? - Is het mogelijk om een ander lief te hebben zonder jezelf lief te hebben?
  • Liefde blijft altijd geloven, maar alleen als jij ook in mij gelooft: - Zit er liefde in je geloof? - Geloof jij in Gods liefde voor jou? Liefde verdraagt alles, maar alleen als jij ook accepteert wie ik ben - Hoe zie je dit in een relatie? - Kun je dit ook in relatie met God zien?
Volgende keer is maandagavond 16 september 20.00 uur. Denk er eens over om mee te lopen!
Ds. Marjan Zebregs
terug