Walk the Talk

Dat is de nieuwe naam van wat eerst de oecumenische wandelgroep was.
Ongeveer vier keer per jaar op maandagavond, gaat een achttal mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen wandelen vanaf De Lichtbron. De leeftijd is globaal van 25 tot 50 jaar. We wandelen in duo’s of drietallen zo’n anderhalf uur. Onderweg praten we over wat ons raakt in ons dagelijks leven en over wat er in de wereld gebeurt. Daarin loopt ons geloof mee.  
De wandeldata worden op diverse plaatsen bekend gemaakt, onder andere via deze website en de wekelijkse Nieuwsbrief van De Lichtbron.
Je hoeft je niet vooraf op te geven. Als je vaker mee wil doen, kan je je bij de predikant Marjan Zebregs opgeven voor de ‘Walk the Talk’ app groep. 

 
terug