Overige contactgegevens

koster: Kees Schrader
koster@protestantsekerk-delichtbron.nl
diaconie/ZWO: Ellen Ouwehand (secretaris)
diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl
zaalverhuur: Sander van Hulst
verhuur@protestantsekerk-delichtbron.nl
vervoer naar de kerk: Dukky Schreiber
autodienst@protestantsekerk-delichtbron.nl
jongerenwerk: Ellen Ouwehand en Eline van der Meer
jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl
nieuwsbrief: Christine van Hulst
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com
taakgroep eredienst: Dukky Schreiber
taakgroeperedienst@protestantsekerk-delichtbron.nl
oecumene: Dukky Schreiber
oecumene@protestantsekerk-delichtbron.nl
voorzitter: Peter van 't Wout
voorzitter@protestantsekerk-delichtbron.nl
penningmeester College van Kerkrentmeesters: Piet-Jan Leerdam
penningmeester@protestantsekerk-delichtbron.nl
ledenadministrateur: Jan Wielemaker
ledenadmin@protestantsekerk-delichtbron.nl
webmaster: Chiel Dikken en Rolf Voormolen 
webmaster@protestantsekerk-delichtbron.nl
terug