Handig!

tel, je hebt een zaaltje nodig, waar je met een groep vrienden of familie wil samenkomen. Voor een vergadering, een maaltijd of een repetitie met een koor. Dan is het maar wat handig als je iemand kent, die zo'n zaaltje heeft!
"Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar." (Marcus 14:15)
Het is van alle tijden.
terug